Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2013

thelastthing
9421 42e4 390
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence
thelastthing
Bo przecież każdy potrzebuję mieć kogoś obok. Kogoś, kto będzie, kiedy inni znikną, kto pomoże mi wstać albo spadnie razem ze mną. Kogoś, kto nie boi się być za blisko. Kto będzie czuły do bólu. Bez obietnic, sztucznych uczuć i nazywania wszystkiego na siłę.
Reposted fromlukrecjaa lukrecjaa

March 08 2013

thelastthing
Nie można czekać. Nic nie dostaniesz, jak będziesz czekać.

March 07 2013

thelastthing
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
thelastthing

Jeśli jest ciężko to znaczy że idziesz w dobrą stronę.

Reposted fromgrass grass viaexistential-puke existential-puke
thelastthing
Nigdy nie wierz mężczyźnie, bo to jest batonik umoczony w truciźnie. 

February 11 2013

thelastthing
Reposted fromhells hells

February 07 2013

thelastthing
5197 f9ea 390
Reposted frommiischa miischa vialikeyou likeyou
thelastthing
7671 c6d9 390
Reposted fromuszkowo uszkowo viaimbirimbir imbirimbir
thelastthing
Całe życie czekam na Ciebie
kiedyś musisz przyjść!
— Mieczysław Szcześniak
Reposted fromnivea nivea
thelastthing
dziewczyna która potrzebuje miłości jest dla faceta jak złoto 
— mój kolega dzisiaj
Reposted fromwhateveer whateveer
thelastthing
Warto wierzyć, że to co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromsmellofyourskin smellofyourskin
thelastthing
Mi to chyba nie jest pisane zakochać się z wzajemnością
— attack
Reposted fromfeels feels
thelastthing
9445 8b3e
poskromić Cię
To jak zniszczyć Twoje sny.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viadusz dusz
thelastthing
lista rzeczy do zrobienia: 
- zrobić coś, żeby być z siebie dumna.
Reposted fromhalyscircus halyscircus viadusz dusz
thelastthing
Napij się ze mną wina, napij się ze mną wódki.
Zapalimy papierosa, utopimy smutki.
— "Jak dobrze Cię widzieć" - Tabu.
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viadusz dusz
thelastthing
5253 c94d 390
Reposted fromdailylife dailylife viadusz dusz
thelastthing
Dla odmiany spróbuj nabrać trochę pewności siebie.
— TV
thelastthing
9109 eada 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viadusz dusz
thelastthing
Byłoby miło, gdyby było.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl